Hiện nay, thực phẩm chức năng là một loại thực phẩm được nhiều người tiêu dùng sử dụng, được ưa ...