Trong các loại mỡ trên cơ thể, có thể nói mỡ bụng dưới luôn là mối quan tâm hàng đầu ...