Saffron hay còn được gọi với cái tên là nhụy hoa Nghệ Tây, đây là một loại gia vị được ...